Koloušci

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina
Koloušci

Sídlo : Božejov 111,    IČ 60860804
Adresa : Na Obci 1768, Pelhřimov,
PSČ 393 01

 
 

 

Výtvarná
a keramická
dílna

Na hudební skupina Mince

 Domů

 

Všeobecné podmínky pro vystoupení hudební skupiny Mince

     
Časové údaje :  

Vystoupení je třeba sjednat nejpozději 6 týdnů před plánovaným termínem.  Pořadatel se zavazuje zajistit přístup skupině do prostoru vystoupení nejpozději 90 minut před začátkem produkce k instalaci techniky a zvukové zkoušce a umožnit úklid techniky nejméně 40 minut po skončení produkce.
 

Technické údaje :  

Skupina si zajišťuje vlastní ozvučení zvukovou aparaturou, v základní sestavě o výkonu 2x490 W, v menších prostorách pak 2x120W.  Pořadatel zajišťuje stůl  (nejméně 100x60 cm) a židli pro zvukaře a zodpovídá za dostupnou elektrickou zásuvku 230 V, ve vzdálenosti nejvýše 20 m od stanoviště skupiny při vystoupení,  jištěnou pojistkou 16 A (na okruh nesmí být zapojeny další spotřebiče).  Pořadatel zodpovídá za dostatečné osvětlení prostoru vystoupení (hudebníci musí  vidět do not - v neosvětlených prostorách je možné domluvit se skupinou vlastní světelné zdroje). 
 

Prostorové podmínky :   Minimální prostor pro skupinu na pódiu :
 4,5 x 1,8 m (šířka x hloubka)  + dostatečný prostor pro zvukaře v hledišti
 
Finanční nároky :
(návrh pro jednání)
  Navrhovaná cena je součtem hodinové sazby za vystoupení a cestovného.

Hodinová sazba : 1000,- Kč (za první hodinu a každou další, ze které bude sjednáno více jak 10 minut vystoupení)

Cestovné  z Pelhřimova do místa vystoupení a zpět :
 - jako cestovní příkaz na osobní automobil +1 nákladní přívěs (tj celkem cca. 6,30 Kč za 1 km),

    Poplatky OSA hradí pořadatel. Seznam skladeb zašle pořadateli skupina 1 měsíc před vystoupením, nejdříve však 3 týdny od objednávky vystoupení. Členové skupiny jsou autory zastupovanými OSA.
    Pořadatel zajistí skupině na své náklady přiměřené občerstvení.
   Není-li sjednáno jinak, uhradí pořadatel celkovou cenu skupině při vystoupení oproti příjmovému dokladu. V případě potřeby fakturace je nutné tuto předem dohodnout.

     


Kontakt pro objednávky vystoupení:

ondrusek.r@seznam.cz
mob. 606201323