Koloušci

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina
Koloušci

Sídlo : Božejov 111,    IČ 60860804
Adresa : Na Obci 1768, Pelhřimov,
PSČ 393 01

 

 

 

Ringo

 

Domů

 

PRAVIDLA HRY

1. Základní pravidla 
• účelem hry je umístit kroužek do hřiště soupeře 
• hraje se dvěma gumovými kroužky
• rozhodčí má vždy pravdu – proti jeho výroku není odvolání   

2. Kategorie
  mladší  – trojice ve věku do 12-ti let (rozhoduje ročník narození nejstaršího člena družstva)
starší  – trojice ve věku do 16-ti let (rozhoduje ročník narození nejstaršího člena družstva)
• 16+  – trojice ve  věku nad 16 let
§  Pořadatel si vyhrazuje právo sloučení, nebo rozdělení, kategorií dle počtu přihlášek. Každé družstvo může přihlásit na soupisce maximálně 4 hráče a sestavu pro jednotlivé zápasy střídat.  Střídání v průběhu jednoho zápasu je zakázáno. 

3. Rozměry hřiště
• hraje se na volejbalovém hřišti v tělocvičně ZŠ Božejov
• postranní a zadní čáry jsou součástí  hřiště 

 4. Zahájení hry
• postavení hráčů na hřišti je libovolné 
• podávat lze z libovolného místa za zadní čárou vlastní poloviny hřiště 
• podávají obě strany současně na signál k zahájení hry (tlesknutí, písknutí, slovní povel “hra”, apod.) 
• hráči se na podání střídají, každý z hráčů podává 3x po sobě 
• jestliže některý z kroužků při podání tečuje síť počítá se jako bod pro soupeře 

 5. Počítaní bodů
• body se získávají či ztrácejí za každou chybu (neexistují ztráty) 
• body se započítávají za každý kroužek, tzn., že jedna strana může získat najednou dva body nebo každá strana jeden bod 
• zápasy se hrají do 15 bodů 
• strana, která hodila kroužek do autu, do stropu či do sítě (pod sítí) či jinak se provinila proti pravidlům ztrácí bod 
• srazí-li se dva kroužky hozené z protilehlých stran hřiště, body se započítají dle místa dopadu kroužků

 6. Chytání a zpracování kroužku
• kroužek lze chytit libovolnou rukou, odhodit se však musí tou rukou, kterou byl chycen (nesmí se přendávat z ruky do ruky) 
• spoluhráči si nesmí kroužek mezi sebou přihrávat 
• vypadne-li hráči kroužek z ruky může jej znovu chytit rukou sám nebo jej může libovolnou rukou chytit spoluhráč 
• není dovoleno se kroužkem dotknout jakékoliv části svého těla, těla spoluhráče, hřiště nebo sítě 
• kroužek se při chytání nesmí navléci na ruku 

 7. Odhazování kroužku
• hráč s kroužkem smí udělat jeden krok a vykročit, ale před došlápnutím na zem musí kroužek odhodit 
• kroužek se nesmí odhazovat ve výskoku 
• chytat a odhazovat kroužek se může i mimo hřiště, avšak hozený kroužek musí letět nad sítí mezi bočními čárami 
• pohyb ruky držící kroužek musí být plynulý, není dovoleno mást 
• kroužek nesmí být hozen svisle směrem letu (sekera) a nesmí se otáčet přes vodorovnou osu (dělat přemety) . Při vhazování je přípustný pouze let kroužku „na plocho“, bez většího odklonu od osy letu – jako „létající talíř“.
• hráč musí kroužek odhodit nejpozději do pěti sekund, pokud kroužek neodhodí, započítává se bod soupeři

 8. Skleněná zeď
• není dovoleno hráčům přesáhnout jakoukoliv částí těla středovou čáru hřiště, ani se ji dotknout.