Informace pro zájemce o letní tábor

Vybavení dětí na tábor

 • Spací pytel (vhodná je i karimatka – nebo starší deka – a polštářek)
 • Jídelní nádobí (ešus, lžíce, hrneček)
 • Sportovní oblečení a obuv na hřiště a obuv do tělocvičny.
 • Oblečení a obuv do lesa
 • Plavky
 • Pláštěnku a holínky
 • Průkazku zdravotní pojišťovny
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci potvrzený lékařem (doklad nesmí být starší 1 rok) – bez tohoto dokladu není možné dítě na tábor přijmout !
 • Vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný list účastníka.
 • Doplňující údaje účastníka pro potřeby zdravotnických zařízení.
 • Věci osobní hygieny.
 • Léky, které dítě užívá.
 • Kapesní svítilnu.
 • Tužku, pastelky, šátek pro zavázání očí při hrách, dva zavírací špendlíky a požadované vybavení pro účast v celotáborové hře.
 • Přiměřené kapesné.
 • Hudebníci vezmou s sebou též hudební nástroj a noty!

Dětem na tábor nedávejte

 • Mobilní telefony.
 • Veškerou elektroniku (kromě fotoaparátů).
 • Šperky a jiné cenné předměty.
 • Větší hotovost.
 • Zvířata (kromě plyšových).
 • Nebezpečné předměty a návykové látky.

Věci dětem sbalte do zavazadla, které je možno zavěsit nad zem, do konstrukce stanu – batoh, krosna, případně cestovní kabela s popruhem. Vzhledem k charakteru ubytování jsou jiná zavazadla (např. kufry) zcela nevhodná.

Upozorňujeme rodiče, že návštěvy dětí na našich táborech jsou z hygienických a výchovných důvodů zakázány.

Umístění tábora

 • GPS: N 49°21.09162', E 15°9.35487'

Pro snadnější příjezd do tábora doporučujeme nastavit navigaci nebo se podívat do map. Po příjezdu do Božejova budou u silnice směrové cedule k našemu táboru.

Platební podmínky

Přihlášky na letní tábory jsou přijímány od 1.února 2019. Vaší přihlášku potvrdíme na Vámi udaný e-mail.
V případě, že vyberete platební podmínky „záloha + doplatek“ pak Vám zároveň zašleme číslo účtu a variabilní symbol k úhradě zálohy na letní tábor. Záloha je splatná do osmi dnů, v případě jejího neuhrazení automaticky uvolňujeme rezervované místo pro další zájemce. Po uhrazení zálohy Vám zašleme fakturu na doplatek ceny, informace pro účastníky tábora, formulář lékařského potvrzení dítěte a list účastníka tábora.
Pokud vyberete platební podmínky „faktura na celkovou částku“, nebo pokud odešlete přihlášku po 30.dubnu, zašleme Vám fakturu splatnou do 14-ti dnů. Postup je jinak obdobný, jako u zálohové platby.
Před vyplněním přihlášky prosím dobře zvažte, zda budete chtít vystavit fakturu na adresu dítěte, nebo na jinou osobu. V případě dodatečné změny fakturační adresy účtujeme 80,- Kč manipulačního poplatku!
Platby tábora lze uskutečnit pouze bezhotovostním převodem na účet provozovatele. Platba v hotovosti, nebo platební kartou není možná!
Uhrazená záloha na tábor (nebo část celkové ceny tábora) ve výši 1000,- Kč je nevratná. Nevratné jsou rovněž dodatečné manipulační poplatky. Doplatek ceny tábora (nebo obdobná část celkové ceny tábora), případně poměrná část doplatku, bude vrácena plátci v případě, že se dítě nebude moci tábora zúčastnit ze zdravotních důvodů, případně se ze zdravotních důvodů nebude moci účastnit tábora celého. Vzhledem k tomu, že je účastnický poplatek stanoven v závislosti na skutečných nákladech a tábor není výdělečný, nejsou ostatní důvody neúčasti dítěte na táboře považovány za důvod ke vrácení účastnických poplatků. V případě nesouhlasu s platebními podmínkami prosím přihlaste dítě na jiný (komerční) tábor.
V případě nutnosti lékařského ošetření Vašeho dítěte v průběhu tábora Vám regulační poplatky doúčtujeme na konci tábora, neboť poplatky jsou zúčtovatelné mezi pacientem a jeho zdravotní pojišťovnou.
V případě potřeby potvrzení o účasti dítěte na letním táboře (např. pro potřeby příspěvku od VZP) si toto potvrzení vyžádejte od hlavního vedoucího tábora při předání dítěte přímo na táboře. Potvrzení nebudou dodatečně zasílána poštou.

Své platby účastnických poplatků na letní tábor můžete kontrolovat na veřejném výpise našeho účtu zde.

Další informace

Pojištění účastníků tábora

Spolek Pionýr, z.s. je členskou organizací ČRDM. Účastníci všech našich akcí a táborů jsou proto úrazově pojištěni hromadnou pojistkou, uzavřenou mezi ČRDM a pojišťovnou Generali.
Plné znění pojistné smlouvy naleznete zde.

Jídelníčky letních táborů

Kompletní jídelníčky na oba běhy letních táborů můžete stáhnout zde.

Zavřít menu