Informace pro zájemce o letní tábor

Vybavení dětí na tábor

 • Spací pytel (vhodná je i karimatka nebo starší deka – a polštářek)
 • Jídelní nádobí (ešus – stačí jeden, lžíce, nerozbitný hrneček)
 • Sportovní oblečení, obuv na hřiště a do tělocvičny
 • Oblečení a obuv do lesa
 • Plavky
 • Pláštěnku a holínky
 • Průkazku zdravotní pojišťovny
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci potvrzený lékařem (doklad nesmí být starší 1 rok) – bez tohoto dokladu není možné dítě na tábor přijmout!
 • Vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný list účastníka
 • Doplňující údaje účastníka pro potřeby zdravotnických zařízení
 • Věci osobní hygieny
 • Léky, které dítě užívá
 • Kapesní svítilnu
 • Tužku, pastelky, šátek pro zavázání očí při hrách, dva zavírací špendlíky a požadované vybavení pro účast v celotáborové hře
 • Přiměřené kapesné (pouze na známky na pohledy nebo dopisy, případně drobné dobrovolné nákupy na celodenním výletu)

Dětem na tábor nedávejte

 • Mobilní telefony.
 • Jakoukoliv elektroniku.
 • Šperky a jiné cenné předměty.
 • Větší hotovost.
 • Zvířata (kromě plyšových).
 • Nebezpečné předměty a návykové látky.

Věci dětem sbalte do zavazadla, které je možno zavěsit nad zem, do konstrukce stanu – batoh, krosna, případně cestovní kabela s popruhem. Vzhledem k charakteru ubytování jsou jiná zavazadla (např. kufry) zcela nevhodná.

Upozorňujeme rodiče, že návštěvy dětí na našich táborech jsou z hygienických a výchovných důvodů zakázány.

Umístění tábora

Pro snadnější příjezd do tábora doporučujeme nastavit navigaci nebo se podívat do map. Po příjezdu do Božejova budou u silnice směrové cedule k našemu táboru.

Platební a ostatní podmínky táborů

Přihlášky na letní tábory 2024 budou zveřejněny na tomto webu od 1.2.2024. Vaši přihlášku potvrdíme na Vámi zadaný e-mail.

Závazná přihláška

Zákonný zástupce, osoba vykonávající rodičovskou odpovědnost, nebo osoba, které je dítě svěřeno do péče, musí pro závazné potvrzení přihlášky na tábor vyplnit přihlášku. Podepsanou přihlášku poté pošle buď emailem nebo ve vytištěné formě poštou tak, aby bylo možné ověřit závazné potvrzení přihlášky. Přihláška spolu s ostatními dokumenty potřebnými k nástupu na tábor budou zaslány emailem po přijetí předběžné přihlášky prostřednictvím elektronického formuláře.

Fakturace a platby

Po tomto potvrzení bude vystavena faktura se splatností obvykle 14 dní. V případě potřeby delší doby splatnosti kontaktujte jednotlivé kontaktní osoby táborů, se kterými lze domluvit individuální podmínky.

V případě potřeby je možné celkovou částku tábora rozdělit na maximálně 2 faktury, například při příspěvku zaměstnavatele z fondu FKSP a podobně.

Platby tábora lze uskutečnit pouze bezhotovostním převodem na účet provozovatele. Platba v hotovosti nebo platební kartou není možná.

Cena za pobyt účastníka musí být uhrazena před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen.

Storno podmínky a nevratná záloha

Objednatel má právo před zahájením akce jednostranně od smlouvy odstoupit. Pořadatel je povinen vrátit zaplacené částky, snížené o stornopoplatky, na účet objednatele, a to nejpozději do 30.9. příslušného roku u letních táborů.

Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je pořadatel oprávněn účtovat stornopoplatky, jejich výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:

 • 1000,- Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu nemoci nebo úrazu (nutné doložení lékařské zprávy), nutné oznámení nejpozději 3 dny před začátkem akce
 • 2500,- Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu nemoci nebo úrazu (nutné doložení lékařské zprávy), oznámení méně než 3 dny před začátkem turnusu
 • 1000,- Kč za osobu v případě zrušení pobytu více než 45 dní před začátkem turnusu
 • 2500,- Kč za osobu v případě zrušení pobytu mezi 12. – 44. dnem včetně před datem nástupu
 • 100% ceny za osobu v případě zrušení pobytu méně než 11 dní včetně před datem nástupu
 • 0,- Kč v případě náhradníka z Vaší strany, který splňuje podmínky pobytu na táboře

Vzhledem k tomu, že účastnický poplatek je stanoven v závislosti na skutečných nákladech a tábor není zamýšlen jako výdělečný, nejsou jiné než zdravotní důvody neúčasti dítěte na táboře považovány za důvod ke vrácení plné výše účastnických poplatků. V případě nesouhlasu s platebními podmínkami prosím přihlaste dítě na jiný (komerční) tábor.

Pokud opatření vlády České republiky nebo jiného orgánu státní správy nedovolí v souvislosti s epidemiologickou situací uskutečnit některý z turnusů letního nebo zimního tábora či jinou akci pořadatele, vrátí pořadatel na účet objednatele zaplacenou částku, z níž však odečte 1000,- Kč jako podíl na nutných výdajích pořadatele (zaplacené služby třetím stranám nebo již vynaložené náklady při náhlém zrušení akce apod.).

Ostatní ustanovení

V případě nutnosti lékařského ošetření Vašeho dítěte v průběhu tábora Vám regulační poplatky doúčtujeme na konci tábora, neboť poplatky jsou zúčtovatelné mezi pacientem a jeho zdravotní pojišťovnou.

V případě potřeby potvrzení o účasti dítěte na letním táboře (např. pro potřeby příspěvku od VZP) si toto potvrzení vyžádejte od kontaktní osoby tábora při předání dítěte přímo na táboře.

Další informace

Pojištění účastníků tábora

Spolek Pionýr, z.s. je členskou organizací ČRDM. Účastníci všech našich akcí a táborů jsou proto úrazově pojištěni hromadnou pojistkou, uzavřenou mezi ČRDM a pojišťovnou Generali.
Plné znění pojistné smlouvy naleznete zde.

Jídelníčky letních táborů

Jídelníčky na loňské tábory jsou k dispozici ke stažení zde.

Jídelníčky na letošní ročník připravíme někdy před začátkem táborů.