O skupině

Historie

Dne 8. 9. 1950 vznikla pionýrská skupina v Božejově na Vysočině. Jako první členové byly přihlášeny děti ze střední obecné školy v Božejově pod vedením tamějších učitelů. „Na počátku měla tedy skupina 44 členů, z toho pouze 4 dospělé vedoucí. Vznikly 4 oddíly zabývající se všeobecnou činností, jež se později více specifikovala.“ V roce 1968 je uveden v obecní kronice zápis o tom, že vyhořela pionýrské skupině klubovna, kterou zapálila místní mládež. O další činnosti nejsou známy přesné informace.

V roce 1987 vznikl v Božejově přímo oddíl Koloušci jako myslivecký oddíl, jenž vedla Jaroslava Bambasová. Oddíl měl 9 dětí ze základní školy. Velmi rychle získal silnou členskou základnu a brzy skupinu tvořilo již devět oddílů. V období revoluce a na počátku roku 1990 procházel Pionýr velkou proměnou, kdy se některé oddíly rozhodly ze Socialistického svazu mládeže osamostatnit nebo odešly k jiným organizacím. Takto se z devíti oddílů oddělil oddíl Mladých hasičů, který se stal oddílem SDH v Božejově a odešli turisté ke KČT, ale brzo zanikli stejně jako ostatní oddíly. O osamostatnění naší skupiny proběhlo tajné hlasování, kdy celkem sedm členů hlasovalo o dalším vývoji. Čtyři ku třem hlasům bylo rozhodnuto o zachování skupiny pod stávající organizací a do vedení skupiny byla zvolena Marta Rysová jako hlavní skupinový vedoucí, Bohumil Kovanda jako předseda kolektivu mladých pionýrských pracovníků a Jarka Vaverková jako revizor skupiny. V současné době jsou všichni tři členové stále nápomocni skupině při její činnosti a rozvoji. Významným okamžikem v historii skupiny byl rok 1999, kdy skupina rozšířila svoji činnost do blízkého Pelhřimova, kde pod záštitou Bohumila Kovandy dostala prostory pro tábornickou činnost, hudební činnost a činnost všeobecnou v Božejově. V tomto období začal působit jako hlavní skupinový vedoucí Roman Ondrušek, který skupinu vedl do konce roku 2018. K datu 1. 1. 2019 předal vedení skupiny Vojtěchovi Zemanovi.

Dalším významným mezníkem jsou roky 2006 – 2007, kdy skupina otevřela první keramické kurzy pro děti a dospělé v Pelhřimově, o rok později v Božejově. V roce 2015 byl otevřen kurz pro děti i dospělé ve Vyskytné, následně pak i v Červené Řečici. V současné době má skupina stabilní členskou základnu, kterou tvoří více než 100 registrovaných aktivních členů, kteří se podílí na celoroční činnosti v oblasti keramiky a umělecké tvorby. Skupina pořádá pravidelné kroužky, letní soustředění, dětské letní tábory s keramikou a vyplňuje tvořivou činností i všechny školní prázdniny během roku. Dále se skupinou spolupracuje kolem 20 dobrovolníků, kteří se podílí na přípravě jednorázových akcí, letních táborů a technickou pomocí v rámci svého volného času. Při skupině funguje i hudební skupina Mince, kterou také tvoří dobrovolníci pomáhající při různých dobročinných akcích.

Vedení skupiny

Vojtěch Zeman

Vedoucí PS,
kapelník HS Mince,
Vedoucí PTO

Alena Plšková

hospodář PS,
vedoucí keramické dílny Božejov

Lenka Šmídová

vedoucí keramické dílny Pelhřimov a Červená Řečice

Miroslava Koutníková

vedoucí keramické dílny Vyskytná