Ringo

Ringo 2020

- zrušeno!

Vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni zrušit březnové ringo. Domluvíme náhradní termín a akci přesuneme na později.

Kulatý dvacátý ročník našeho tradičního turnaje v netradičním sportu se v roce 2020 bude opět konat v tělocvičně II. ZŠ v Pelhřimově (ZŠ Komenského). Turnaj proběhne v sobotu dne 28. března 2020 od 8:30 hod. Nová tělocvična nám umožňuje hru dvou zápasů souběžně, což je nespornou výhodou oproti předchozím ročníkům v Božejově, kde už tělocvična v posledních letech nevyhovovala počtu přihlášených družstev. Prezence proběhne v době od 8:00 do 8:20 hod. Hrají trojčlenná družstva v kategoriích mladší děti (do 12-ti let), starší děti (do 16-ti let) a dospělí. Startovné činí 60,- Kč za účastníka, tj. 180,- Kč (případně 240,-) za družstvo, a je splatné při prezenci (členové PS Koloušci mají slevu 20,- Kč). Hraje se dle upravených pravidel ringa, platných pouze pro tento turnaj. Tato pravidla jsou k přečtení níže na této stránce. Uzávěrka přihlášek je v sobotu 21. března 2020 ve 20:00 hodin. Nutností je obuv do tělocvičny! V průběhu akce bude v místě konání zajištěn prodej občerstvení (párek, limo, sušenky…).

Fotky z posledních ročníků

Pravidla hry

 1. Základní pravidla
  1. účelem hry je umístit kroužek do hřiště soupeře
  2. hraje se dvěma gumovými kroužky
  3. rozhodčí má vždy pravdu – proti jeho výroku není odvolání
 2. Kategorie 
  1. mladší – trojice ve věku do 12-ti let (rozhoduje ročník narození nejstaršího člena družstva) 
  2. starší – trojice ve věku do 16-ti let (rozhoduje ročník narození nejstaršího člena družstva)
  3. dospělí – trojice ve  věku nad 16 let
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo sloučení, nebo rozdělení, kategorií dle počtu přihlášek. Každé družstvo může přihlásit na soupisce maximálně 4 hráče a sestavu pro jednotlivé zápasy střídat. Střídání v průběhu jednoho zápasu je zakázáno. 
 3. Rozměry hřiště
  1. hraje se na hřišti v tělocvičně ZŠ Komenského
  2. postranní a zadní čáry jsou součástí hřiště 
 4. Zahájení hry
  1. postavení hráčů na hřišti je libovolné  
  2. podávat lze z libovolného místa za zadní čárou vlastní poloviny hřiště  
  3. podávají obě strany současně na signál k zahájení hry (tlesknutí, písknutí, slovní povel “hra”, apod.)  
  4. hráči se na podání střídají, každý z hráčů podává 3x po sobě  
  5. jestliže některý z kroužků při podání tečuje síť počítá se jako bod pro soupeře 
 5. Počítaní bodů
  1. body se získávají či ztrácejí za každou chybu (neexistují ztráty)  
  2. body se započítávají za každý kroužek, jedna strana může získat najednou dva body nebo každá strana jeden bod  
  3. zápasy se hrají do 15 bodů  
  4. strana, která hodila kroužek do autu, do stropu či do sítě (pod sítí) či jinak se provinila proti pravidlům ztrácí bod  
  5. srazí-li se dva kroužky hozené z protilehlých stran hřiště, body se započítají dle místa dopadu kroužků, je možné kroužky chytit a pokračovat ve hře
 6. Chytání a zpracování kroužku
  1. kroužek lze chytit libovolnou rukou, odhodit se však musí tou rukou, kterou byl chycen (nesmí se přendávat z ruky do ruky)  
  2. spoluhráči si nesmí kroužek mezi sebou přihrávat  
  3. vypadne-li hráči kroužek z ruky, může jej znovu chytit rukou sám nebo jej může libovolnou rukou chytit spoluhráč  
  4. není dovoleno se kroužkem dotknout jakékoliv části svého těla, těla spoluhráče, hřiště nebo sítě  
  5. kroužek se při chytání nesmí navléci na ruku 
 7. Odhazování kroužku
  1. hráč s kroužkem smí udělat jeden krok a vykročit, ale před došlápnutím na zem musí kroužek odhodit  
  2. kroužek se nesmí odhazovat ve výskoku  
  3. chytat a odhazovat kroužek se může i mimo hřiště, avšak hozený kroužek musí letět nad sítí mezi bočními čárami 
  4. pohyb ruky držící kroužek musí být plynulý, není dovoleno mást  
  5. kroužek nesmí být hozen svisle směrem letu (sekera) a nesmí se otáčet přes vodorovnou osu (dělat přemety)
  6. při vhazování je přípustný pouze let kroužku „na plocho“, bez většího odklonu od osy letu – jako „létající talíř“
  7. hráč musí kroužek odhodit nejpozději do pěti sekund, pokud kroužek neodhodí, započítává se bod soupeři
 8. Skleněná zeď
  1. není dovoleno hráčům přesáhnout jakoukoliv částí těla středovou čáru hřiště, ani se ji dotknout